B33 / NGC2024 – Cabeza de Caballo

NGC2024 – Fecha: 19/01/2007 Hora: 00:45h-02:15h
Telescopio: SkyWatcher ED80/600
Cámara: Canon EOS350D – Sensor CMOS 8mpixels(no mod.)
Método: Foco primario
Exposición: 3×1800» ISO: 400
Seeing: 1/2 (intervalos nubosos) Temp: -6ºC
Compresión: Ninguna (Modo RAW)
Filtros: –
Guiado: Toucam SC1+DSLRFocus mod/Guidemaster/HEQ5
Lugar de observación: Áger (Lleida)
Tratamiento digital: MaxIm DL, PixInsight LE, Photo. CS

Author: admin

Deja una respuesta